Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI zgodna z RODO

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.rejsy.krakow.pl zwanego dalej sklepem internetowym.
 2. Administratorem danych jest „Aqua Fun” Krystian Kapusta z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-069, Bulwar Czerwieński działka nr 172/7, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Dane osobowe zbierane przez „Aqua Fun” Krystian Kapusta za pośrednictwem strony internetowej oraz drogą telefoniczną są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. „Aqua Fun” Krystian Kapusta dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności swoich Klientów.
 • 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 1. „Aqua Fun” Krystian Kapusta zbiera informacje dotyczące swoich Klientów.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 3. składania zamówienia organizacji rejsu telefonicznie, mailowo oraz przez stronę internetową w celu wykonania umowy sprzedaży rejsu. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. w przypadku składania zamówienia online przez stronę internetową, Klient podaje imię, nazwisko, adres e-mail.
 5. w przypadku składania rezerwacji, zamówienia telefonicznie Klient podaje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę Przedsiębiorcy, numer NIP.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla realizacji procesu rezerwacji, sprzedaży biletu na rejs czy usługi rejsu.
 • 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1.Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta „Aqua Fun” Krystian Kapusta przy prowadzeniu sprzedaży online za pomocą strony internetowej do celów i sposobów przetwarzania tych danych oraz administratorom danych

 1. podmioty przetwarzające. „Aqua Fun” Krystian Kapusta może korzystać z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie „Aqua Fun”. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający obsługę sprzedaży online przez stronę internetową
 2. Administratorzy, „Aqua Fun” Krystian Kapusta korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez „Aqua Fun” Krystian Kapusta tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić „Aqua Fun”Krystian Kapusta i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 5. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez „Aqua Fun” Krystian Kapusta tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 6. 3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935
 • 3 Mechanizm cookies
 1. Przy okazji Twoich odwiedzin naszej strony rejsy.krakow.pl w sposób automatyczny zbieramy niektóre Twoje dane. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies („Ciasteczka”).
 2. Ciasteczka to pliki wysyłane do Twojego komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania Strony Internetowej.
 3. Ciasteczka pozwalają nam na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać Twoje wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie informacji, a także zapamiętywać Twoje sesje jako zalogowanego Użytkownika.
 4. Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.
 5. Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas Ciasteczek (możesz je blokować).
 6. Jeżeli chcesz blokować Ciasteczka, to rekomendujemy Ci wybranie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.plalbo http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.
 7. Zazwyczaj Ciasteczka mogą zostać usunięte z przeglądarki poprzez opcję „usuń historię” i zaznaczenie cookies za pomocą pola check box albo poprzez zablokowanie w przeglądarce możliwości pobierania ciasteczek.
 8. Chcemy Cię poinformować, że korzystanie przez Ciebie ze Strony Internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Nas ciasteczek. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować, że niektóre opcje strony internetowej mogą okazać się niedostępne (np. zapamiętywanie hasła do logowania się na Konto, automatyczne uzupełnianie pól formularza rezerwacji).
 9. Dane zbierane automatycznie przy pomocy Ciasteczek będą przez nas używane do:
 10. anonimowej analizy zachowań użytkowników na stronie rejsy.krakow.pl
 11. zbierania danych demograficznych o użytkownikach;

10.Google Analytics i inne techniki do analizy statystyk strony (cookies)

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 3. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

d.. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

 1. Używanie przez Nas narzędzia Google Analytics nie stanowią przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Logi i pliki dziennika
 3. Obok plików cookies strona rejsy.krakow.pl może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.
 4. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m. in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś na naszą stronę
 5. Niektóre podstrony w ramach strony rejsy.krakow.pl oraz inne środki komunikacji mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na którym załadowałeś stronę, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników strony rejsy.krakow.pl. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi.
 • 4 Prawa osób, których dane dotyczą:

1.Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił „Aqua Fun” Krystian Kapusta
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Aqua Fun” Krystian Kapusta zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem „Aqua Fun” Krystian Kapusta może świadczyć jedynie za zgodą.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO
 6. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Aqua Fun” Krystian Kapusta przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Aqua Fun” Krystian Kapusta, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej.
 7. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Aqua Fun” Krystian Kapusta nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 8. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 9. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 10. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 11. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 12. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
 13. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 14. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego,
 15. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO,
 16. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności
 17. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Aqua Fun” Krystian Kapusta ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych,
 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO
 2. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych,
 1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO,
 2. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej info@rejsy.krakow.pl
 3. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO,
 4. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych,
 5. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, „Aqua Fun” Krystian Kapusta spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie,
 6. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień,
 7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 • 5 Zmiany Polityki Prywatności
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym „Aqua Fun” Krystian Kapusta poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni,
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres info@rejsy.krakow.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.